joi, 20 iunie 2019

ADUNARE GENERALA A FILIALEI SCMD A SECTORULUI 6 BUCURESTI, in ziua de luni, data 24.06.2019 ora 17:00, la TEATRUL ELISABETA

ADUNARE GENERALA A FILIALEI SCMD A SECTORULUI 6 BUCURESTI, in ziua de luni, data 24.06.2019 ora 17:00, la TEATRUL ELISABETA (aflat langa PRIMARIA GENERALA BUCURESTI, in b-dul. Regina Elisabeta nr.45)
Luni, 24.06.2019, la ora 17:00, se desfasoara in sala teatrului ``ELISABETA``, ADUNAREA GENERALA a filialei SCMD din Sectorul 6 Bucuresti, cu ordinea de zi: pensiile militare de stat, informare generala  sindicala, juridica (legislatie, ordonante, dosare, procese, contestatii etc), financiara, cotizatii , actiuni si completarea membrilor  biroului operativ al filialei.
Participa membrii filialei SCMD si ai altor filiale, ai Biroului Operativ Central, ai Comitetului Director, Departamentului juridic si altor departamente. De asemenea pot participa  cei care vor sa se inscrie in sindicat,  simpatizantii/ sustinatorii ori membrii ai  altor organizatii/ asociatii ale rezervistilor.
Precizam ca pentru a avea calitatea de membru de sindicat, trebuie achitata cotizatia !
 Anuntarea adunarii se face prin afisare pe pagina SCMD si prin sms! Reconvocarea adunarii se face in data de 24.06.2019, la ora 18:00, la Teatrul Elisabeta.  Secretariatul  functioneaza incepand cu ora 16:30, la teatrul Elisabeta.  
  Presedinte  filiala Sector 6, Bucuresti DIMITRIU TEODOR  tel: 0722751368, si coordonator filiale Buc.si Ilfov Cristescu Florea.  

UNITATE SI IZBANDA! 

duminică, 7 iunie 2015

     - 10 IUNIE 2015 - 95 DE ANI DE EXISTENTA A POLIGONULUI DE EXPERIENTE AL ARMATEI “GENERAL DE DIVIZIE  STEFAN BURILEANU”
              Poligonul de Experiente al Armatei “General de divizie Stefan Burileanu, unitate unicat in Armata Romaniei, un adevarat centru de excelenta al ingineriei militare romanesti implineste la data de 10 iunie 2015, 95 de ani de existenta.
                  Infiintat prin Inaltul Decret Regal nr. 2502 din 10.06.1920, odata cu aprobarea “Regulamentului pentru orgnizarea si functionarea Directiei a XI-a Tehnica din Ministerul de Razboi”, Poligonul de Experiente al Armatei a contribuit constant la dezvoltarea productiei de armament si munitii in Romania, la testarea, experimentarea si omologarea noilor echipamente militare ce au intrat in dotarea armatei, efectuarea operatiunilor de verificare si control prin trageri a tehnicii de artilerie si perfectionarea si modernizarea acesteia.
          La ceas aniversar uram Poligonului de Experiente al Armatei, personalului militar si civil al unitatii si tutror militarilor activi si in rezerva ce au slujit in cadrul acestui poligon,
“LA MULTI ANI!”


vineri, 5 iunie 2015

Aceeasi camarazi , specialişti cu o solidă pregătire juridică şi o îndelungată activitate în domeniu, referitor la o problemă de interes pentru viitorul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate prezentata anterior ne explica:


Addenda „Adaos” „Completare”
La „Un punct de vedere”
„ Quo vadis” „SCMD”?
„ Unde , Incotro te indrepti, mergi SCMD?”

          Voi folosii procedeul oratoric „exordium ex-abrupto” pentru a intra in dezbaterea subiectului care ne intereseaza.
          Sediul materiei cu privire la termene procedurale este;
          In legea 287/2009 „CCLXXXVII/ MMIX” „Noul cod civil” in continutul art. 1411-1420 „MCDXI-MCDXX”
          In legea 134/2010 „ CXXXIV”/”MMX” „Noul cod Procedura civila” in continutul art. 180-186 „CLXXX-CLXXVI”
          Art. 180 „CLXXX”, alin.1
Termenele Procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta de judecata si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sau in care este interzis, sa se indeplineasca un act de procedura.
          Alin. 2 „II”
 In cazurile prevazute de lege termenul este reprezentat de data „Termen legal” in care se indeplineste un anumit act de procedura.
          In speta „Specia” noastra in conformitate cu prevederile art. 221 alin. 2 „CCXXI alin. II” din Legea „62/2011” „LXII/MMXI”, „Verificarea conditiilor de reprezentativitate” se face din 4 „IV” in 4 „IV” ani. In consecinta data limita pentru indeplinirea actului de procedura era ziua de 10.05.2015 „X.V.MMXV”.
          „Demersurile cerute de procedura legala, nu au fost indeplinite de „SCMD”
Art. 186 „ CLXXXVI” , „Repunerea in termen”
Alin. 1 „ I” Partea care a pierdut un termen procedural, va fi repusa in termen, daca dovedeste, ca intarzierea se datoreaza unor motive temeinic justificate.
Alin. 2 „II” In acest scop, partea va indeplinii actul de procedura in cel mult 15 „XV” zile de la incetarea impiedicarii, cerand totodata „Repunerea in termen”
          In cazul exercitarii cailor de atac „Ordinare” „Apel” , „Extraordinare” „Recurs” este acelas cu cea prevazuta pentru „ Exercitarea cailor de atac” „30” „XXX” de zile.
Alin. 3 „III” „Cererea de repunere in termen „ va fi rezolvata de Instanta de Judecata competenta, sa solutioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat in termen.
          Termenul de 15 „XV” zile este un „Termen Procedural Legal” „Imperativ” „Dirimant” de decadere din dreptul subiectiv.
„Facultas Agendi” „Putinta” „Posibilitate” „Capacitatea de a actiona”
Art. 181 „CLXXXI” alin. 2 „II”
          „Calculul pe zile al termenului”
Cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua in care incepe, sa curga termenul „Dies a quo” „ziua de la care”, nici ziua cand acesta se indeplineste „ Dies ad queni” „ziua pana la care”.
„12.05.2015-27.05.2015 15” „XII.V.MMXV-XXVII.V.MMXV  XV”
27.05.2015 „XXVII.V.MMXV” „Dies ad queM” „Ziua pana la care” se indeplineste termenul.
11.05.2015 „XI.V.MMXV” „Dies a quo non computatur intermino” „Ziua de la care nu este socotit un termen”
Art. 185 „CLXXXV” „Nerespectarea termenului” „Sanctiunii”
Alin.1 „I” Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea atrage decaderea din exercitarea dreptului, in afara ca legea dispune astfel.
Actul de procedura facut peste termen este lovit de „Nulitate”.
Pe cale de consecinta incepand cu data de 28.05.2015 „XXVIII.V.MMXV” „SCMD” ca entitate juridica de drept roman „Persoana Juridica”, in conformitate cu prevederile Art. 209 Alin. 1 din Legea 287/2009 „CCLXXXVII/MMIX” si cu cele mentionate anterior nu mai are „Dreptul Subiectiv” „Facultas Agenndi” „Putinta, Posibilitate, Capacitatea de a actiona”.
Dreptul Subiectiv individual („Persoana Fizica”) sau Dreptul Subiectiv colectiv („ Persoana Juridica”) .
Dreptul Subiectiv reprezinta posibilitatea pe care legea i-o recunoaste unui subiect in cadrul unui „Raport Juridic”, in virtutea careia acesta poate sa aiba o anumita conduita sa pretinda o conduita corespunzatoare din partea celuilalt subiect al „Raportului Juridic”, subiectul obligat, sa solicite concursul fortei coercitive a statului in caz de nevoie.
„Raportul Juridic” este relatia sociala patrimoniala sau nepatrimoniala intre persoane fizice sau juridice dupa prevederile normei juridice de drept civil.
Statutul „SCMD” Art. „IV” prevede principiile fundamentale ale organizarii si functionarii sindicatului „SCMD” in numar de 7 „VII”.
1)                Respectul fata de Lege ( Legea 62/2011 „LXII/MMXI”)
2)                Unitatea de actiune
3)                Loialitatea si disciplina sindicala
4)                Democratia
5)                Solidaritatea Ostaseasca
6)                Onoarea si demnitatea militara
7)                Exprimare libera si respectul opiniilor
„Doamnelor, domnilor membrii SCMD si simpatizantii lui”
          Va solicit la modul condescendent sa faceti o analiza a alegatiilor mele urmatoare;
          „Un punc de vedere” a aparut in data de 18.05.2015 „XVIII.V.MMXV” pe „situl” filialelor SCMD Timisoara si Sector 6 „VI” Bucuresti.
          Ele au fost vizualizate de sute sau chiar mai muli de utilizatori.
Noi am cerut o pozitie ( „luare de pozitie”) din parte presenditelui „SCMD” d-nul col.(r)dr. Mircea Dogaru oficiala care sa clarifice starea de spirit mefiento-pernicioasa, care se manifesta in randul membrilor de sindicat.
          Atat. Punct.
          Nu am primit nici un raspuns.Tacere totala. Mai mult ,nici o alta filiala „SCMD” nu a preluat articolul pe „situl” lor de parca s-ar fi dat „|Un ordin de zi pe unitate”
„Doamnelor si domnilor din”CD” al „SCMD”articolul a fost destinat, dedicat d-voastra.
Exista un adevar cu valoare de axioma „qui tacet consentire videtur” „cine tace pare sa consimta” sau „qui tacet,non negat” „cine tace, nu neaga”.
Art.1 lit „T” , din Legea 62/2011 „LXII/MMXI” face vorbire de „Reprezentativitate „
care este considerata atributul fundamental al organizatiilor sindicale.
„Atribut” insusirea, calitatea fundamentala a unei entitati organizatorice pe cale de consecinta „Reprezentativitatea” este conditia „Sine qua non”, a existentei „ SCMD” ca entitate organizatorica sindicala.
„Daca reprezentativitate nu e, nimic nu e” „ ex Nihilo , Nihil” „Din nimic, nimic”
In concluzie, doamnelor si domnilor judecati D-voastra cum sunt transpuse in opera aceste 7 „VII” principii fundamentale in „speta” „specia” de fata.
Sa ni se spuna clar,lamurit , in termeni expliciti „expressis verbis” ce facem in continuare.
Daca aceasta tacere poltrona va continua, sa stiti ca in momentul cand va aparea pe „situl” „SCMD” pe „blogul” domnului Dogaru , vituperatiile sale la adresa starii de fapt si de drept din Romania , pentru ca „SCMD” nu a fost primit in calitate de „partener social” in cadrul unui dialog social institutionalizat , apeluri la „NATO” , „UE” etc... „SCMD” a sucombat.
          „Poltron” „Persoana care nu are curaj sau simtul onoarei , om las, fricos”.
Din pacate nu putem clama traiasca „SCMD” dar nimeni nu va reactiona, pentru ca „Nemo auditur propriam turpitudem allegans” „Nimeni nu este ascultat sustinandu-si propria indecenta/ imoralitate” Este un moment trist, dificil, caci este in dezbatere proiectul Legii 212/2015 „CCXII/MMXV” care inseamna enorm pentru noi toti. Reprezentativitatea atributelor organizatiilor sindicale sau patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat. Aceasta regula isi gaseste suport in art 11 „XI”, 14”XIV” si 15 „XV” din Legea 287/2009 „CCLXXXVII/MMIX” „N.C. Civil” potrivit caruia  drepturile civile ale persoanelor fizice si juridice in scopul de a-si satisface interesele personale si colective in acord cu interesul public, potrivit legii si regulilor de convietuire sociala.
Art 11 „XI”  „Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri”
Nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica sau bunele moravuri.
Art 14 „XIV” „Buna credina” „Bona Fide” Alin . 1 „I” „Orice persoana fizica sau juridica trebuie, sa isi exercite drepturile si sa isi execute obligatiile civile cu buna credinta”bona fide”, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri.
Alin. 2 „II” Buna credinta se prezuma pana la proba contrarie
Art. 15 „XV” Abuzul de drept
Nici un drept nu poate fi exercitat in scopul de a vatama sau pagubii ori intr-un mod excesiv si nerezonabil contrat bunei credinte.
„Juris praecepta sunt haec;
Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”
„principiile (regulile) dreptului sunt acestea: sa traiesti cinstit, sa nu vatami pe altul, sa dai fiecaruia ceea ce i se cuvine”
„Atribut” „Insusire” , „Calitate” esentiala a unei entitati.
Nerespectarea celor 7 ”VII” principii care pentru SCMD reprezentau cele 7 „VII” virtuti ale lui a dus la aceasta situatie de fapt si de drept.
„Eunomia” „Buna ordine”  cand nu este respectata se razbuna
„Ordo est animus omnium res” „Ordinea este sufletul tuturor faptelor”
„Eunomia”, fiica lui Zeus si a lui Themis „Themidis” si una dintre Horae („Ore”) divinitati care vegheau asupra anotimpurilor si asupra ordinii din natura si societate.
Zeus tatal zeilor si al oamenilor
Themis „Themidis”  zeita dreptatii, pe cale de consecinta „Timoris Eunomia” „Temeti-va de Buna Ordine”
Din pacate d-nul col. (R) dr. Mircea Dogaru cognomen „Optimus Primus Inter Pares” al nostru nu le-a luat in serios niciodata, cu atat mai putin sa le puna in opera.
          Este un adevar axiomatic ca fiecare lider isi alege colaboratorii apropiati dupa „chipul si asemanarea” lui.
          Toti sunt niste „Eiusdem farinae” „din aceeasi faina” „din aceeasi categorie” cu dansul.
„Finis coronat opus”
„Sfarsitul incoroneaza opera”. !
                                                                                                Amin „Am zis”!

„Veritas simplex oratio”!
„Sustinerea adevarului (este) simpla”!


miercuri, 27 mai 2015

ANIVERSAREA PROMOTIEI 1980 INGINERI ARTILERIE SI RACHETE

             Promotia 1980 de ingineri  a Academiei Militare   Tehnice, Facultatea de Mecanica, specializarea  „Artilerie si rachete”, anunta organizarea intalnirii ocazionate de implinirea a 35 de ani de la absolvire, in data de 20 iunie 2015.
            Intalnirea va avea loc la sediul Academiei Militare Tehnice, bulevardul George Cosbuc nr. 81-83, la ora 1200.
              Absolventii au onoarea si placerea de a invita pe cei ce le-au fost dascali si pe cei ce sunt in continuare cadre didactice sa le fie alaturi la fericitul eveniment!
               Va multumim anticipat,
Comitetul de organizare 

joi, 23 aprilie 2015

Sursa:http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/04/22/comunicat-de-presa-guvern-14-58-21
COMUNICAT DE PRESĂ - GUVERN
miercuri, 22 Apr 2015, 14:58  •  COMUNICATE 


O MĂSURĂ REPARATORIE PENTRU PENSIONARII MILITARI
           Guvernul a aprobat, astăzi, un proiect de lege prin care se revine, în privința pensiilor, la un statut adecvat pentru membrii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. Se înlătură, astfel, sursă majoră de nemulțumiri pe care a reprezentat-o revizuirea pensiilor militare din anul 2010.
            Principalele modificări din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:
            Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI și SRI.
      Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuția aferentă acestuia.
           Angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat. Baza lunară de calcul a contribuției individuale este solda lunară brută sau salariul lunar brut.
         Proiectul de Lege instituie reglementări prin care se revine, de principiu, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limită de vârstă (în care limitele sunt cele prevăzute de legislația actuală și cresc, gradual, de la 55 de ani la 60 de ani), pensia anticipată și pensia anticipată parțială.
        De asemenea, se revine la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011.
              Pensiile aflate în plată, stabilite în temeiul Legii nr. 263/ 2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezenței legi, se recalculează potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta.
                În cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual.
Biroul de presă


miercuri, 22 aprilie 2015

INFORMATII PENTRU COLEGII CARE PANA LA ACEASTA DATA NU AU INTRAT IN POSESIA CARDULUI DE SANATATE

Afland din media informatii contradictorii privind modul de a intra in posesia cardului de sanatate, precum si faptul ca de la 01.05.2015 trebuie sa-l prezinti obligatoriu medicului de familie, aflandu-ma intamplator in fata Casei Nationale de Sanatate, am intrat sa ma informez cum pot intra in posesia cardului pentru ca nu l-am primit prin posta.

La intrare este un birou de informatii in care o persoana “ acra” m-a intreabat ce doresc, iar apoi mi-a spun ca afara, pe perete se afla un anunt din care pot afla tot ce ma intereseaza despre cardul de sanatate. Mai jos aveti anutul:

De la Casa Nationala de Sanatate am plecat cam nelamurit si am dat telefon la biroul Relatii publice al CASAOPSNAJ, unde o persoana mi-a spus sa stau linistit ca-l voi primi de la medicul de familie.
Tot din media am aflat ca medicii de familie nu vor sa faca activitatea de distributie a cardurilor catre pacientii pe care ii au in evidenta pentru ca nu este o prevedere legala in acest sens si ei “munca patriotica” nu fac.


         In cele din urma, aflandu-ma tot intamplator in apropierea CASAOPSNAJ am intrat si am intrebat despre faptul ca nu am primit cardul de sanatate si cum se procedeaza in acest caz. Plin de bunavointa paznicul, mi-a dat un imprimat de cerere. Iata-l:Pe care sa-l completez si impreuna cu o copie ca cartii de identitate sa le depun la Registratura CASAOPSNAJ, urmanad sa astept telefon de la CASA, care ma va anunta cand sa vin pentru a-mi ridica acest card. Am procedat in consecinta si acum astept.
Poate astept pana la PASTELE CAILOR!
Dragos Icleanu


luni, 20 aprilie 2015

PRESEDINTELE FILIALEI 1 TIMISOARA A SCMD NE INFORMEAZA

Sursa: http://scmdfiliala1timis.blogspot.ro/
16 aprilie 2015

ÎNCOTRO SCMD ?

            -DURA LEX SED LEX-
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 62 (Legea dialogului social), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322, din 10 mai 2011, în data de 10 mai 2015 expiră termenul de verificare a menținerii condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor sindicale.
Ce înseamnă acest lucru ?
Acest lucru înseamnă că orice sindicat, pentru a putea exista LEGAL, trebuie să facă dovada că numărul membrilor săi reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității[Cf. Art. 51(1)Cc].
Legea spune, în continuare [Cf.Art. 51(2)], că sindicatul trebuie să solicite instanței de judecată care i-a acordat personalitate juridică, eliberarea unei dovezi de îndeplinire a condițiilor de reprezentativitate, dar pentru aceasta tot el, adică sindicatul, trebuie să depună la instanță o serie de documente, printre care [Cf. Art. 52 C]:
 c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
 d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Mai mult, legea solicită [Cf.Art. 53(3)] ca anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatul va depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emitedovadă în acest sens.

În final, legea prevede [Cf.Art. 219(1)] că hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, dar adaugă [Cf.Art. 223] că reprezentativitatea organizaţiilor sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege, lucru care se verifică [Cf.Art. 221(2)] din 4 în 4 ani de la intrarea în vigoare a legii, iar îndeplinirea condițiilor de reprezentativitate se atestă prin hotărâre judecătorească [Cf. Art.221(1)].

În aceste condiții membrii SCMD, cei care îndeplinesc condițiile statutare de apartenență la organizație prin plata cotizației, sunt îndreptățiți să fie informați dacă sindicatul, prin reprezentanții săi, a depus la instanță și la inspectoratul  teritorial de muncă documentele solicitate prin lege pentru a obține dovada de reprezentativitate și dacă s-a emis hotărârea judecătorească ce permite existența SCMD în condiții de legalitate.
În caz contrar, aceiași membri fideli ai organizației au dreptul să știe ce va urma !

Iar pentru a nu se da impresia unei interpretări abuzive și rău intenționate , prezentăm în continuare textul articolelor, așa cum sunt ele înscrise în LEGE:

Legea nr. 62/2011(Legea dialogului social)
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
TITLUL I - Dispoziţii generale
 ART. 1e) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă ori raport de serviciu;
            g) angajat - persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile;
            k) unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă;
             t) reprezentativitate - atribut al organizaţiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat;
      w) sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.

TITLUL II-  Organizaţiile sindicale
SECŢIUNEA a 6-a Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor
CAP. V Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale

ART. 51 (1) Sunt reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate organizaţiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 A. la nivel naţional: a) au statut legal de confederaţie sindicală; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din economia naţională; d) au structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu dintre judeţele României, inclusiv municipiul Bucureşti;
 B. la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi: a) au statut legal de federaţie sindicală; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) organizaţiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau grupul de unităţi respectiv;
C. la nivel de unitate: a) au statut legal de sindicat; b) au independenţă organizatorică şi patrimonială; c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.
 (2) Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52.
ART. 52 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:
C. la nivel de unitate (pentru SINDICAT):
a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
 b) declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
 c) dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
ART. 53 (3) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emitedovadă în acest sens.

TITLUL X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 219 (1) Hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale sau patronale obţinute până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile.
ART. 221 (1) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judecătorească.
 (2) Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani.(termen 10 mai 2015)
ART. 223 Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de prezenta lege. (v. CAP. V, ART. 51)

Președintele Filialei 1 Timișoara a SCMD
Col(r) Radu AROMÂNESEI
18 aprilie 2015
Încotro SCMD ?
(2)
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) a fost constituit prin sentinţa judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nr. 83 din 11.08.2009, în temeiul art. 15 şi 17 din Legea nr. 54/2003.
            Acestă lege, a sindicatelor , a fost aprobată în Parlamentul României în data de 24 ianuarie 2003, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor – Valer Dorneanu, şi a preşedintelui Senatului – Nicolae Văcăroiu, şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României Parte I nr. 73 din 5 februarie 2003.
            Iată însă că Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie , prin Dosarul nr. 2.936/2003 al Tribunalului Bucureşti − Secţia a V-a civilă, ridică excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003.
Conţinutul incriminat era acesta:
„Art. 2. - (1) Persoanele încadrate în muncă şi funcţionarii publici au dreptul să constituie organizaţii sindicale şi să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum şi persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizaţie sindicală.
              - (2) Pentru constituirea unei organizaţii sindicale este necesar un număr de cel puţin 15 persoane din aceeaşi ramură sau profesiune, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea la angajatori diferiţi.”
            Motivul era evident: prin aceste prevederi, pensionarii nu se puteau constitui într-un sindicat. În susţinerea acţiunii erau invocate încălcarea unor prevederi ale Constituţiei care tocmai fusese revizuită: art. 8 alin. (1) referitor la pluralismul în societatea românească, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi art. 40, în noua numerotare, referitor la dreptul de asociere, precum şi art. 22 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
            Prin Încheierea din 13 august 2003, pronunţată în Dosarul nr. 2.936/2003, Tribunalul Bucureşti − Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, excepţie ridicată, prin avocat, de Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie într-o cauză având ca obiect o cerere de înregistrare a acestui sindicat.
            Iată care a fost soluţia Curţii Constituţionale a României:
„Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicată, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) şi (3) şi al art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,
CURTEA
În numele legii
D E C I D E:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Pensionarilor din Educaţie în Dosarul nr. 2.936/2003 al Tribunalului Bucureşti − Secţia a V-a civilă.
Definitivă şi obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2003.”
Cum de a fost posibilă înregistrarea SCMD pe baza aceleiaşi legi peste 6 ani ? În primul rând prin curajul şi ingeniozitatea iniţiatorilor organizaţiei, dar şi printr-o anumită interpretare a legii, astfel că se putea susţine că militarii „disponibilizaţi” nu sunt de fapt „pensionari” în sensul strict al noţiunii, fiind doar „puşi la dispoziţia societăţii”, sunt rămaşi în continuare în evidenţele Armatei, iar banii pe care îi primesc sunt de fapt nişte rente pe care nu le primesc de la bugetul asigurărilor sociale, din fondul de pensii, ci din bugetul de stat, de unde se plătesc şi soldele militarilor din serviciul activ. Corect ? Corect, şi până la urmă legal !
Iată însă că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 322 din 10 mai 2011, este publicată şi intră în vigoare legea băsistă a dialogului social, Legea nr. 62/2011, care prevede:
„Art. 3(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă au dreptul, făraă nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un sindicat. 
             (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.”

            Comparând cu prevederile legii anterioare, cea nebăsistă, observăm că au rămas aceleaşi obstacole referitoare la organizarea pensionarilor în SINDICAT propriu. Desigur, s-au adăugat restricţiile referitoare la reprezentativitate, despre care am mai vorbit.
            Altceva s-a modificat, însă: statutul nostru . Prin Legea 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010, noi am devenit pensionari ai sistemului public de pensii, deci SCMD cade sub incidenţa restricţiilor impuse de lege faţă de organizarea pensionarilor în SINDICAT.
            Ce ar fi trebuit făcut ? În mod cert se impunea, odată cu apariţia Legii 62/2011, stabilirea şi adoptarea unor măsuri de reorganizare a militarilor în rezervă şi în retragere într-o altfel de structură, care să preia obiectivele şi scopurile SCMD,  astfel încât raporturile cu autorităţile să se fi desfăşurat în cadru legal, cu drepturi şi obligaţii clare pentru parteneri. În felul acesta, dialogul nu ar mai fi putut fi evitat, prezenţa reprezentanţilor noştri la negocieri nu ar mai fi putut fi contestată de nimeni şi în mod cert nu s-ar mai fi tărăgănat atâţia ani mult promisa şi mereu amânata elaborare şi adoptare a legii pensiilor militare de stat, precum şi a altor acte normative de interes pentru rezervişti. Neîndeplinirea condiţiilor de existenţă în condiţiile legii, aşa băsistă cum e ea, dar din păcate LEGE, a permis factorilor de decizie să ignore de multe ori rezolvarea solicitărilor SCMD, de care îşi aduceau aminte numai atunci când aveau nevoie de anumite lovituri de imagine sau îşi propuneau să ne mai ducă „cu zăhărelul”, fără a întreprinde ceva concret pentru noi.
            Ceea ce îşi propune ACUM conducerea SCMD, de a contesta caracterul constituţional al unor prevederi ale Legii 62/2011, precum şi iniţierea unei noi legi a sindicatelor, când până la expirarea termenului în care sindicatul ar putea fi (accentuez, ar putea fi) desfiinţat prin sentinţă judecătorească după data de 10 mai a.c., este TARDIV.

Col(r) Radu AROMÂNESEI

PS. SCMD a fost SINGURA organizaţie care a mobilizat rezerviştii la luptă pentru a-şi apăra şi recupera drepturile. Dacă nu ar fi existat SCMD, pensiile noastre , ale tuturor, ar fi fost acum la mai puţin de jumătate din cuantumul din decembrie 2010. Din păcate însă, considerarea oricărei acţiuni de adaptare a organizaţiei la cadrul legislativ în vigoare, de creştere a democraţiei interne şi a eficienţei activităţii, au fost apreciate ca tendinţe subversive, de dinamitare şi distrugere a SCMD. Cui a folosit ?