luni, 27 octombrie 2014

Ghioceii lui dogaru...o minune a naturii, apar în octombrie...2014

         Te minunezi de minunile naturii.
Apar ghiocei în luna octombrie și mai exact, pe 17 octombrie.
MINUNE ce să mai zici.
Ca orice om de bun simț a trebuit să aflu și eu cum s-a înfăptuit această minune și am aflat că, Grădina lui DUMNEZEU fiind așa de mare, a adoptat și această minune, GHIOCEII LUI DOGARU.
Problema apariției acestor ghiocei, într-o perioada atipică natural, a fost rezolvată de Grupul Dogaru (el si Pricina), prin întocmirea unei liste cu potențiali GHIOCEI, listă care a fost supusă aprobării unui grup de presupuși ghiocei, grup care s-a transformat într-un lan de neghină.
Te minunezi cum, oameni de nimic, reușesc să modifice evolția NATURII.
Dar minunea nu ține prea mult. Când analizezi evoluția structurilor, pe care acești ghiocei, se presupune, că o coordonează, vezi că respectivele structuri, NU EXISTĂ, decât în mintea celor care le-au creat.
Te minunezi când vezi un reprtezentant al unei filiale, tip Făgăraș, că se descalifică prin ignoranță și necunoaștere.
Te minunezi când auzi că un respectabil președinte de filială, tip Focșani, afirmă că, prin ignoranță, nu a fost informat cu situația reală din sindicat.
Te minunezi când un respectabil președinte de filială CITEȘTE pe GOOGLE o LEGE, ȘI NU O INTELEGE..
AM FOST PERMANENT IMPRESIONAT DE ALBUL PUR AL GHIOCELULUI, DAR ȘI DE VERTICALITATEA SA PRIN POZIȚIE ȘI IMPERIALITATE.
AM FOST DEZAMĂGIT DE PREZENȚA ȘI PRESTAȚIA GHIOCEILOR LUI DOGARU LA SIMULACRUL CNR 2014.
NU CRED CĂ ÎȘI VOR REVENI PENTRU CĂ SUNT EXPIRAȚI, EXPIRAȚI PRECUM ȘI UN ZIARIST CARE (din 2011) TOT ÎNCEARCĂ SĂ SE VICTIMIZEZE ȘI SĂ DEVINĂ STOLOJAN 4...PLÂNGÂND ȘI FOLOSIND UN BASTON PE POST DE SPRIJIN INTELECTUAL.
ACEȘTI GHIOCEI, ATIPICI, DISPAR ȘI VOR DISPĂREA PERMANENT, PENTRU CĂ NU AU COLOANĂ VERTEBRLA, SE AUD PE ÎNREGISTRĂRILE, ILEGALE, ALE CNR 2014 ȘI, ........VAI NOUA.
PENTRU SATISFACEREA CURIOZITĂȚII GHIOCEILOR VOM PREZENTA, ORICÂND, PRESTAȚIA LOR ( pot spune și prezența lor), audio, la CNR 2014.
PERSONAL VOI SOLICITA INSTANȚEI JUDECĂTOREȘTI, DATORITĂ PRESTAȚIEI EXECRABILE A MAJORITĂȚII REPREZENTANȚILOR FILIALELOR DIN TERITORIU, DECLARAREA NULITĂȚII CNR 2014.
SPER CA GHIOCEII SĂ-ȘI REVIZUIASCĂ ATITUDINEA FAȚĂ DE SCMD.
SPER CA ȘI SCMD SĂ INTRE ÎN LEGALITATE.
SPER CA MEMBRI DE SINDICAT ,,NU PREȘEDINȚII AUTOALEȘI", SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ MAI SUNT COLEGI DE-AI LOR CARE DORESC SĂ FIE RESPECTAȚI PENTRU A RESPECTA.
PENTRU GHIOCEI ......... ATENȚIE!. LA CE FACETI CU BANII SINDICATULUI ȘI DE UNDE ÎI PRIMIȚI.
GANDIȚI ÎNAINTE SĂ APROBAȚI INEPȚIILE GRUPULUI, NU DE ALTA DAR VĂ FACEȚI PĂRTAȘI LA ILEGALITĂȚILE COMISE DE GRUPUL DOGARU( EL ȘI PRICINĂ)

Col(r) Marian TUDOR.

DEPARTAMENTUL JURIDIC AL SCMD INFORMEAZA PRIN NOTA INTERNA NR.10/27.10.2014:

Nota
Nr. 10  (1334)  din 27.10.2014
Publica
 
                       


                                                                                                                          
Emitent:
             Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com
 
 
Destinatari:
             Membrii Comitetului Director
             Birourile Operative ale Filialelor
             Membrii SCMD
 
 Subiect:          
           Unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014.

 Continut:

I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.

           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).


              Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectoriala

COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIANDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                                                      Data   .……………….
                           ……………………………
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….sâmbătă, 25 octombrie 2014

METAMORFOZE

SCMD - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate.
(Sentința civilă nr. 83 din 18.08.2009 a Judecătoriei sector 1 în dosarul 26479/299/2009 )
SCMD -  Societatea Comerciala Mircea Dogaru.

(Hotărârea CNR 2014)

Cum se poate metamorfoza o structura prin minciuna, manipulare și încălcarea legii.
Sunt sigur că mulți dintre colegii sindicaliști, membrii ai CNR, și nu numai, vor rămâne surprinși de această analiză (sumară) a metamorfozei SCMD. Sunt sigur că mulți dintre cei prezenți la Alba Iulia-2014, vor spune ”dupa razboi....” dar, îi rog să analizeze, la rece, ce au făcut, ce au votat și dacă...și-au îndeplinit mandatul (dacă l-au avut).
Curiozitatea nu intervine datorită surprinderii ce i-ar cuprinde, ci datorită faptului că au contribuit, direct, la această metamorfoză.
Exemplele sunt atât de numeroase încât ar trebui câteva zile să le enumerăm.
Un prim pas în a demonstra această metamorfoză l-a făcut colegul nostru Remus Macovei, un împătimit al exactității datelor și informațiilor. O demonstrație fără cusur a evoluției conducerii SCMD, prezentată în articolul ”Conducerea legitima a SCMD” din data de 23.10.2014, postată mai jos pe blogul Filialei sector 6 si pe blogul Filialei Constanta.
Un alt pas, la fel de exact și argumentat, l-a făcut colegul nostru Radu Aromanesei care, la simulacrul de CNR 2014, a încercat să argumenteze corect, legal și susținut de majoritatea membrilor de sindicat, faptul că este necesară o schimbare de atitudine și de acțiune a sindicatului începand cu modificarea STATUTULUI SCMD, acțiune impusă de evoluția acestuia și a societății în ansamblu.
Mai mulți pași care demonstrau aceasta metamorfoză au fost făcuți de membrii câtorva filiale din București, Ilfov, Craiova, Slatina, Timișoara Constanta etc., ai caror reprezentanți au fost “declarați” de către grupul Dogaru (el și Pricină) ”SECTANȚI”,”NAPOLEONI” etc. dar care au solicitat, PERMANENT, transparență, corectitudine, dialog și respect fata de filiale. Toate solicitările fiind declarate, de cei doi, prin ignorare, NULE.
Pentru a înțelege această metamorfoză se pot analiza documentele întocmite și semnate de grupul Dogaru (el și Pricină) începând cu 25 octombrie 2010 și până în prezent. Se pot analiza înregistrările audio-video ale ședințelor CNR 2011-1014 ( dacă vor binevoi cei doi să le pună la dispoziția membrilor de sindicat, dacă nu, vom pune noi la dispoziție inregistrările audio, pentru că video le au numai cei doi, înregistrări făcute cu o cameră video performantă, dar care nu oferă accesul ”plebei”.O fi bună la nunți , botezuri, etc?.)
Amănuntele despre aceasta metamorfoză se regăsesc în multe documente înregistrate (oficial) la registratura SCMD, în multe articole, comunicate, informari, etc. apărute pe pagina principală a sindicatului ( sau a lui…….) sau pe paginile filialelor acceptate de renumiții membri fondatori.
Amănunte se regăsesc și în analizele bilanț - financiar contabile, analize ținute la rece (nu putem spune la secret) de grupul Dogaru(el și Pricină), analize nevăzute de șeful Departamentului economico-financiar, nevăzute de …….nimeni.
Amănuntele acestei metamorfoze se regăsesc în acțiunile unor reprezentanți ai filialelor din teritoriu care, cu părere de rău o spunem, au participat la actul de decizie în CNR 2011, 2012, 2013 și la simulacrul CNR 2014, numai fizic (nu aveau nici cele mai vagi informații despre ce se va discuta la respectivele întruniri, dar erau deosebit de vocali în susținerea ideilor emanate de grupul Dogaru (el și Pricină) având în vedere faptul că primeau subvenții pentru întreținerea unor sedii ale filialelor, întreținere ce depășea, prin costuri, întreaga sumă obținută din cotizațiile membrilor de sindicat), sau în apariția la aceste întruniri a unor reprezentanți care, practic, nu existaseră până la respectivul eveniment (vezi paginile multor filiale).
Amănuntele se regăsesc în “strategia” Departamentului juridic privind acțiunile în instanță ale SCMD, acțiuni care, în special ultimele pe rol, nu fac decât să ducă spre desființarea sindicatului.
Amănuntele se regăsesc în imaginea pe care grupul Dogaru (el și Pricină) o prezintă, de câte ori au ocazia (cand se prezintă ca reprezentanții SCMD, ai CNSC, ai Alternativei Naționale (mai nou fundația Alternativa Naționala. Parcă ați mai auzit undeva de o fundație si un  partid) la posturile de televiziune care ii folosesc, sau de care se folosesc pentru a devia dezbaterile de la adevăratele probleme ale pensionarilor militari și nu numai.
”Transformer 4”, cred că ar fi metamorfoza SCMD, cea mai apropiată de realitate.
Adică, ceva valabil pentru secolul 25.
Durerea pentru grupul Dogaru (el și Pricină), este faptul că nu sunt nemuritori.
Chiar dacă au jignit, permanent, numeroși membri de sindicat, chiar dacă s-au considerat, permanent, deasupra tuturor, răman niște muritori insignifianți.
Ideea principală este că SCMD EXISTĂ ȘI VA EXISTA, INDIFERENT DE EFORTURILE PE CARE LE DEPUNE GRUPUL DOGARU (EL ȘI PRICINĂ) PENTRU DESFIINȚAREA ACESTEI STRUCTURI.
INDIFERENT CÂT TIMP, ACEST GRUP, VA ABATE ATENȚIA UNOR MEMBRI DE SINDICAT DE LA REALITAȚILE EVOLUȚIEI SCMD, SE VOR GĂSI OAMENI CU SIMȚUL RĂSPUNDERII ȘI AL DREPTĂȚII, OAMENI CE VOR DESFIINȚA MITUL INVINCIBILITĂȚII FONDATORULUI.
PÂNĂ ATUNCI, INSĂ, TREBUIE SĂ RECUNOAȘTEM CĂ SCMD SE TRANSFORMĂ.
SPERANȚA NOASTRĂ, A ’’DIZIDENȚILOR,” A “SECTANȚILOR”, CUM NE-AU NUMIT DUMNEALOR, ESTE CĂ SCMD EXISTĂ ȘI VA EXISTA ATÂTA TIMP CÂT LEGEA ȘI RESPECTUL VOR STA LA BAZA EVOLUȚIEI SALE.
   
     Președintele Filialei sector6 București
               Col.(r.) Marian TUDOR


vineri, 24 octombrie 2014

Stimati camarazi,

25 Octombrie, ZIUA MILITARILOR !
 ZIUA CELOR CARE S-AU JERTFIT PENTRU CA ROMANIA SA EXISTE, REPREZINTA ZIUA TUTUROR MILITARILOR ACTIVI SI IN REZERVA  DIN INTREGUL SISTEM DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA.
La ceas de sarbatoare sa depunem o coroana de flori in memoria inaintasilor nostri.
Sa venim cu un buchet mare de flori, de urari de mari realizari, impliniri si de ganduri bune, de sanatate, de fericire si de prosperitate!.
Sa traiasca in pace si armonie familiile noastre .
Sa traiasca  fericiti  copiii si nepotii nostri, cei care speram sa ne urmeze crezul in tara si demnitate, in respectul fata de traditii si al datoriei militare fata de patrie!!!
         MEMBRII  FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI  ADRESEAZA SINCERE URARI DE SANATATE SI VIATA LUNGA TUTUROR COLEGILOR DIN , INCERCATUL, SCMD, TUTUROR CELOR CARE, DE-A LUNGUL VIETII AU SLUJIT , CU CINSTE SI ONOARE, SUB DRAPELUL ROMANIEI .
          DORIM SA TRANSMITEM URARI DE SANATATE SI SUCCESE
 doamnelor si domnilor militari activi si in rezerva, colegilor nostri civili care, impreuna cu noi, au lucrat si lucreaza in Armata Romaniei!
          SA SPERAM, IMPREUNA, CA VIITORUL VA ADUCE LINISTE SI MULTE BUCURII CELOR CARE AU SLUJIT TARA SI CARE LA CEAS ANIVERSAR SE INCLINA CU Onoare, Respect si Mandrie in fata ARMATEI ROMANIEI.
LA MULTI ANI, ARMATEI ROMANIEI !


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI


CASA DE PENSII SECTORIALA A MApN FACE URMATOARELE PRECIZARI:

Sursa: Obsevatorul militar: http://www.presamil.ro/ultimul_nr/index.html#17/z, pagina BREVIAR JURIDIC, PAGINA  REALIZATA DE IRINA-MIHAELA NEDELCU,
irina.nedelcu@presamil.ro
                     Pe adresa redactiei,am primit mai multe întrebari referitoare la                    aplicarea Legii nr. 125 privind scutirea de la plata a unor debite                       provenite din pensii, publicata în Monitorul Oficial alRomâniei,                        Partea I, nr. 700 din 24.09.2014, precum si la repunerea în plata a                    pensiilor suspendate în baza Legii nr. 329/2009.
Pentru a raspunde, am solicitat lamuriri suplimentare Casei de pensii sectoriale a MApN.
       Directorul acesteia, colonel Constantin Luca, ne-a precizat   urmatoarele:
       Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii se refera la faptul ca nu se recupereaza
debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite în sarcina pensionarilor aflati în evidenta sistemului public de pensii la data de intrare în vigoare a legii, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori.
       Actul normativ mentionat mai prevede ca se restituie esalonat doar sumele  (cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru însotitori) recuperate de la pensionari începând cu 1 ianuarie 2011 si pâna la data de intrare în vigoare a legii. Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de pensionari la Casa de pensii sectoriala a MApN si se va face pe o perioada esalonata de cinci ani calendaristici, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.
      Potrivit prevederilor Legii nr. 125, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi, de exemplu, folosirea de catre pensionar a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu veniturile salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu veniturile din activitati independente.
      În cuprinsul legii, nu se face vreo referire la restituirea diferentelor dintre cuantumul pensiei cuvenite în decembrie 2010 si cuantumul rezultat în urma recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie aferente perioadei 1.01.2012-1.10.2013.
      Deciziile de punere în plata, emise în baza Legii nr. 241/2013, au aplicabilitate începând cu data de 1.10.2013, iar punerea în plata a cuantumului din decembrie 2010 are caracter temporar, pâna când suma rezultata din înmultirea punctului de pensie cu punctajul mediu anual – rezultat la revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 165/2011 – este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
     Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2014, pensionarii militari care, dupa trecerea în rezerva, îti desfasoara activitatea în institutii bugetare pot cumula pensia cu salariul, indiferent de cuantumul pensiei. Pentru aceasta, cadrele militare în rezerva a caror pensie a fost suspendata în baza Legii nr. 329/2009 trebuie sa se adreseze Casei de pensii sectoriale a MApN. În cerere, se va trece nume, prenume, domiciliu, numarul de mandat si un numar de telefon de contact.
    Dupa aceste date, se va scrie urmatorul text: 
„în baza prevederilor art. 115 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, va rog dispuneti reluarea platii pensiei.     
În sustinerea cererii, anexez copii de pe mandatul nr... si BI/CI
seria... nr...”.

PAGINA  REALIZATA DE IRINA-MIHAELA NEDELCU
irina.nedelcu@presamil.ro


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI SUSTINE POZITIA PRESEDINTELUI FILIALEI CONSTANTA. PUTEM PUNE LA DISPOZITIA MEMBRILOR DE SINDICAT INREGISTRAREA AUDIO A SEDINTELOR CNR DIN ANII 2012, 2013, 2014 SI A SEDINTELOR COMITETULUI DIRECTOR CARE CONFIRMA CONSTATARILE PREZENTATE MAI JOS DE PRESEDINTELE FILIALEI CONSTANTA.

joi, 23 octombrie 2014

Conducerea legitimă a S.C.M.D.

         Imediat după terminarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba Iulia fiind foarte dezamăgit de modul cum acesta s-a desfăşurat şi mai ales de rezultatele acestuia mi-am propus să mă documentez pentru a putea înţelege cum a ajuns S.C.M.D. într-o  situaţie deosebit de dificilă.În urma studierii rezoluţiilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor,  proceselor verbale şi deciziilor Comitetului Director,am  descoperit unele lucruri interesante despre modul cum s-a constuituit şi a evoluat structura de conducere a S.C.M.D.
         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate  a dobândit personalitate juridică în temeiul Sentinţei Civile nr.83/18.08.2009 pronunţată de Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Sindicatelor nr.54/2003.
Conform actului Constitutiv din 25.05.2009, Comitetul Director era format la data respectivă din următorii membrii fondatori:
 Col. (r) Dogaru Mircea – preşedinte
Gl. Bg. (r) Balan Iosif  - vicepreşedinte cadre personal
Col. (r) Pricina Valeriu – vicepreşedinte relaţii publice
Col. (r) Monac Constantin  - secretar general
Lt. Col. (r) Cobuz Elena – vicepreşedinte problem juridice
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara -  vicepreşedinnte cadre femei
Lt. Col. (r) Apostol Catalin – vicepreşedinte - trezorier
          Urmare a faptului că „doi membri  C.D. au fost scoşi din circuit” şi că „acţiunile de denigrare şi şantaj au avut consecinţe devastatoare”asupra altor doi ,  în şedinţa C.D. din 03.02 2011,s-a cerut sprijinul membrilor fondatori, care, conform prevederilor art.9,al. 3, lit. b din Statut, au ales ca vicepreşedinţi ai  C.D. pe următorii: gen.mr.(r)Constantin Năstase, col.(r) Tudor Marian , comisar şef .(r) Vârban Aurică şi comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan. În procesul verbal al şedinţei nu se utilizează nicăieri termenul de vicepreşedinţi interimari. Ulterior,urmare a scandalului izbucnit pe bloguri, domnul preşedinte Mircea Dogaru a susţinut că membri noi aleşi sunt doar interimari .Din acest moment, conform  procesul verbal al şedinţei, Comitetul Director are următoarea componenţă:
 Col. (r) Dogaru Mircea
Gl. Bg. (r) Balan Iosif 
Col. (r) Pricina Valeriu
Col. (r) Monac Constantin 
Lt. Col. (r) Cobuz Elena
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepreşedinte suspendat
Lt. Col. (r) Apostol Catalin
gen.mr .(r) Constantin Năstase
col .(r) Tudor Marian
comisar şef .(r) Vârban Aurică
comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan.
Modificarea  conducerii S.C.M.D., conform prevederilor art.20(1) din Legea 54/2003, în vigoare la acea dată,  ar fi trebuit adusă, în cel mult 30 de zile,  la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I. Acest lucru nu s-a întâmplat. De ce nu s-a aplicat legea, care permitea această acţiune, numai preşedintele Mircea Dogaru ne poate lămuri. Din acest moment 4 din membrii C.D. sunt numiţi ilegal în funcţie.
          La şedinţa C.N.R. din  18-20.11.2011, urmare a cererilor de demisie înaintate de Col. (r) Monac Constantin  şi Lt. Col. (r) Cobuz Elena, se hotăreşte suspendarea acestora pe un an, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai S.C.M.D.
 Deasemenea s-a hotărât prelungirea pe încă un an a suspendării Lt. Col. (r) Winzer Anisoara.
Interesant este faptul că  fostul secretar general al S.C.M.D - col. (r) Monac Constantin ,  înaintase C.N.R. următoarea somaţie:
În temeiul prevederilor legale enunţate în conţinutul solicitării mele de demisie vă rog încă odată să o supuneţi atenţiei C.N.R. ce se va întruni în zilele de 18-19.10.2011 (activitate la care sarcinile de serviciu nu-mi permit să particip), şi să-mi trimiteţi în termenele legale: 1. Extras din procesul-verbal al şedinţei C.N.R. 2. Hotărârea judecătorească privind degrevarea mea de calităţile si funcţia deţinute în cadrul S.C.M.D.
În cazul în care nu se va da curs solicitării mele de demisie voi fi nevoit să mă adresez in nume personal instanţei de judecată competente (Judecătoria Sectorului 1) pentru a hotărî eliberarea mea din calităţile şi funcţiile deţinute înS.C.M.D. Pentru o astfel de situaţie nedorită prezenta scrisoare constituie procedură prealabilă.”
Cum s-a rezolvat această somaţie  nu am reuşit să aflu pe timpul documentării. Cert este faptul că după acest C.N.R., conducerea sindicatului era următoarea:
Col. (r) Dogaru Mircea
Gl. Bg. (r) Balan Iosif 
Col. (r) Pricina Valeriu
Col. (r) Monac Constantin  - secretar general - suspendat
Lt. Col. (r) Cobuz Elena  - vicepreşedinte – suspendat.
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepreşedinte suspendat
Lt. Col. (r) Apostol Catalin
Gen.mr .(r) Constantin Năstase
Col .(r) Tudor Marian
Comisar şef .(r) Vârban Aurică
Comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan.
Aceste modificări , conform prevederilor art. 20(1) din Legea 62/2011, nou apărută,   ar fi trebuit să fie aduse la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I de către conducerea S.C.M.D. în 30 de zile de la producerea  lor. Nici acum nu s-a acţionat conform prevederilor legale, astfel că  situaţia celor 11 membri ai  C.D. era următoarea:
-       4  aleşi statutar - Col. (r) Dogaru Mircea, Gl. Bg. (r) Balan Iosif  Col. (r) Pricina Valeriu Lt. Col. (r) Apostol Catalin ;
-        3 erau suspendaţi;
-       4 erau ilegal numiţi în funcţie.
             Rezoluţia  C.N.R. – ului   desfăşurat în perioada  26-27 10.2012 prezintă faptul că  a fost modificată componenţa C.D. prin decizia  membrilor fondatori care au  aprobat  următorii vicepreşedinţi interimari :
     Zona I, Col.(r) Comaneci Mircea, coordonator pentru filialele din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamt, Suceava, Vaslui;
-    Zona II, Col. (r) Macovei Remus, coordonator pentru filialele din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea;
-   Zona III, Col. (r) Popescu Victor, coordonator pentru filialele din judeţele Argeş, Calaraşi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman;
- Zona IV, Col. (r) Dogaru Dumitru, coordonator pentru filialele din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea;
-    Zona V, Col. (r) Aromanesei Radu, coordonator pentru filialele din judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiş;
Zona VI, Col. (r) Cotoi Anton, coordonator pentru filialele din judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Cluj, Satu Mare, Sălaj;
 Zona VII, Col. (r)Tudosie Ştefan, coordonator pentru filialele din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;
 Zona VIII, Col. (r)Tudor Marian, coordonator pentru filialele din Bucureşti si jud. Ilfov.
De asemenea, au fost aleşi ca vicepreşedinţi interimari şi urmatorii: Col. (r)Caloian Monica, pe probleme juridice; Col. (r) Ionascu Victor, pe probleme organizatorice;
Mr. (r)Ungureanu Marius, membru.
Nici aceste modificări nu au fost aduse la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I. Deasemenea în cadrul  C.N.R.  nu au fost prelungite sancţiunile cu suspendare a celor 3 membri ai CD. În aceste condiţii cei 21 membri ai C.D. se aflau în următoarea situaţie:
-       4 conform prevederilor statutare
-       3 suspendaţi  - situaţie neclară
-       14 interimari.
         C.N.R. -ul desfăşurat în perioada 29-30. 11. 2013 este primul în care nu se fac modificări ale C.D. În Rezoluţia C.N.R. nu se face din nou nici o referire la prelungirea suspendării celor 3 membri aflaţi în această situaţie.componenţa C.D. rămâne identică cu cea din anul anterior.
          Conform prevederilor statutare la C.N.R.– ul desfăşurat în perioada  17-18 octombrie 2014 ar fi trebuit să fie ales un nou C.D., urmare a expirării celor 5 ani de la alegerea primului C.D. La solicitarea filialelor s-a stabilit că este necesară elaborarea şi aprobarea unui nou statut, în baza căruia, ulterior, să fie organizată alegerea noii conduceri  a S.C.M.D.
S-a discutat cererea doamnei Cobuz Elena  răspunsul fiind identic cu cel dat anterior de C.N.R. 2011-2013” prin care se menţine suspendarea din funcţie.
În aceste condiţii s-a aprobat prorogarea componenţei şi activitatea actualului  C.D. până la organizarea C.N.R. din anul 2015. Deoarece  col.(r) Ionaşcu Victor a decedat,  C.D.  prorogat, este format din 20 de membri, din care:
-       4 aleşi conform prevederilor statutare
-       3 suspendaţi situaţie neclară
-       13 interimari
Trebuie menţionat că pe blogul  S.C.M.D. , în componenţa C.D. nu sunt trecuţi  cei 3 membrii suspendaţi, iar cei 13 vicepreşedinţi nu sunt prezentaţi ca fiind interimari.
În concluzie la cele prezentate referitor la evoluţia situaţiei conducerii S.C.M.D., se poate  constata că   doar primul C.D., cel din 25.05. 2009,  este legal constituit, el fiind în vigoare şi acum. Din păcate , situaţia membrilor săi este următoarea:
-       4 sunt în activitate - Col. (r) Dogaru Mircea, Gl. Bg. (r) Balan Iosif  Col. (r) Pricina Valeriu Lt. Col. (r) Apostol Catalin
-       3 sunt suspendaţi.
O întrebare se impune. Cine îşi asumă răspunderea privind această situaţie total anormală?
          Din punct de vedere al legitimităţii celor 4 membri activi ai C.D.  ar fi  de semnalat că acţiunile din ultima perioadă a acestora ridică mari semne de întrebare.
Col. Mircea Dogaru a implicat sindicatul în alegerile europarlamentare, cu toate că filialele din ţară s-au opus acestei acţiuni, rezultatul fiind dezastruos pentru imaginea sindicatului. Într-una din şedinţele C.D. domnia sa a prezentat faptul că a primit ordin ca sindicatul să sprijine acţiunile unui partid naţionalist în curs de înfiinţare. Nu ne-a precizat care ar fi acest partid.Tot dumnealui a implicat sindicatul în strângerea de semnături pentru unii candiadaţi la preşedinţie şi în mod deosebit în  susţinerea candidaturii domnului Teodor Meleşcanu, acţiunea aducând mari deservicii sindicatului. Acum neagă cu vehemenţă acest lucru.  Deasemenea, fără aprobarea C.D.,  a promis candidatului Victor Viorel Ponta sprijin profesionist pentru contracararea acţiunilor lui Traian Băsescu. Nu cunosc în ce constă sprijinul profesionist, dar constat că această acţiune înseamnă fără niciun dubiu implicarea politică a S.C.M.D.
Col. Valeriu Pricină  prin înscrierea în U.N.P.R. şi acceptarea unei funcţii de conducere în cadrul acestui partid, a afectat grav imaginea  sindicatului.
Gen.bg. Iosif Bălan şi-a permis în şedinţă C.D. să propună ca unele filiale S.C.M.D. să se transforme în filiale ale U.N.P.R., astfel având siguranţa că legea pensiilor militare va fi aprobată. Tot acesta într-o  intervenţie televizată a anunţat faptul că a anunţat personal 10.000 de personae care să participe la plimbarea în jurul Cotrocenilor pentru sprijinirea lui Dan Voiculescu.Nu a avut aprobarea nimănui pentru acest demers.
Toate aceste aspect sunt reale, existând  înregistrările cu desfăşurarea şedinţelor C.D.
           În aceste condiţii  o întrebare se impune de la sine. Pe cine mai reprezintă actuala conducere a S.C.M.D.?  Datorită faptului că permanent nu s-au respectat legile în vigoare  am  ajuns în această situaţie. Dacă nu vom acţiona rapid pentru punerea  în legalitate a S.C.M.D., va  urma o perioadă la capătul căreia nu există altă variantă decât desfiinţarea.Iar vinovaţii sunt cei care au condus sindicatul! Nu băsişti, nu rebeli din sindicat!
           Menţionez că nu fac parte din cei care doresc desfiinţarea sindicatului şi că în toate ocaziile – la C.D., C.N.R. – am încercat, tracasându-mi unii colegi, să îmi exprim liber opiniile pentru  rezolvarea  legală a problemelor cu care s-a confruntat sindicatul.

 Col.(r) Remus Macovei